Katalog Proizvoda

Preduzeće „PEČURKA“ s.z.r. Podnovlje ima u ponudi samo jedan proizvod i to:

Naziv proizvoda ŠAMPINJON – Agaricus Bisporus R. br. 01
Refererentni 

propis

Zakon o hrani BiH 50/04, Zakon o hrani Republike Srpske,
Sastav Opis tehnološkog postupka pakovanje rok upotrebe
U 100 g sirovih šampinjona ima u prosjeku 26 kcal / 109 kJ, od toga 2,5% proteina, 0,2% masti i oko 5,1% ugljenih hidrata. 

Od ugljenih hidrata u šampinjonima se nalaze glukan, inulin i pektinske tvari.

Vitamini:

riboflavin (40% preporučenog dnevnog unosa) Niacina (30% preporučenog dnevnog unosa).

Kiseline:

oksalna, fosforna kiselina

Mineralne tvari:

značajne su količine kalijuma i selena.

Nakon prijema komposta i provjere njegove temperature, isti se skladišti u pripremljeno gajilište, gdje se u roku od 1-2 dana otvara briket. Potom nastupa faza inkubacije (do 14 dana), ako se radi o dvofaznom kompostu ili nanošenje pokrivke, ako je riječ o trofaznom kompostu. U ovom periodu inkubacije prate se sledeći parametri: relativna vlažnost vazduha (95%), sadržaj CO2 (od 3000-4000 ppm) i temperatura komposta (25 C). Visoka koncentracija CO2 je jedan od uslova za optimalno prorastanje micelijuma kroz pokrivku. Pokrivka se kvasi po propisanim uputstvima od odgovorne osobe u proizvodnji da se ne dozvoli njeno isušivanje ili prebrzo prorastanje micelijuma zbog eventualne niske vlažnosti pokrivke. Prorastanjem micelijuma u pokrivku u dubini od 2/3, vrši se operacija grabuljanja i na taj način se omogućava ravnomjerniji razvoj micelijuma u pokrivci što stimulativno djeluje na razvoj šampinjona. Nakon grabuljanja je potrebno dva do tri dana da se micelijum ponovo poveže. Uslovi temperature, vlažnosti vazduha i sadržaja CO2 ostaju isti do generativne faze – fruktifikacije tj.do hlađenja i formiranja plodova. Do fruktifikacije dolazi promjenom mikroklimatskih uslova u gajilištu gdje se uz pomoć ventilacionog sistema smanjuje temperatura vazduha u prostoriji kao i relativna vlažnost. Sadržaj CO2 se takođe smanjuje sa 3000 ppm na 1000 ppm jer je to jedan od preduslova za formiranje pečurke. Slijedi branje ili tzv.prvi val nakon čega se kompost zalijeva sa vodom. Za 7-8 dana nastupa i drugi val. Gljive se nakon branja, važu, po potrebi pakuju u PVC zdjelice, hlade i distribuiraju. PVC zdjelice ili rinfuzno stanje 7 dana u kontrolisanim uslovima pri temperaturi od 4 C
Napomena
This entry was posted in testing eng ver category 1. Bookmark the permalink.